Wyniki rekrutacji na rok 2018/2019

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Nauki o Zdrowiu ogłasza punktację oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie od roku akademickiego 2018/2019:

Wyniki rekrutacji na rok 2018/2019

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego ogłasza punktację po naborze uzupełniającym oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie od roku akademickiego 2018/2019:

Wyniki rekrutacji na rok 2018/2019

Dziekan II Wydziału Lekarskiego ogłasza punktację po naborze uzupełniającym oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego od roku akademickiego 2018/2019.

Wyniki rekrutacji na rok 2018/2019

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ogłasza punktację po naborze uzupełniającym oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego od roku akademickiego 2018/2019.

Rekrutacja uzupełniająca na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego w roku akademickim 2018/2019

Wydział Farmaceutyczny ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. O terminie rozmów z Komisją Rekrutacyjną kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2018/2019

II Wydział Lekarski ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019:

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na dzień 17 września 2018 r.

Rekrutacja na studia doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2018/2019

Wydział Nauk o Zdrowiu WUM ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akade­micki 2018/2019.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są w II połowie września 2018 r., o dokładnym terminie kandydaci będą informowani drogą mailową in­dy­wi­dualnie. Opis projektu badawczego prosimy przedłożyć zarówno w wersji papierowej jak i elektro­nicznej przesłany na adres mailowy: oliwia.markiewicz@wum.edu.pl

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok akademicki 2018/2019

Wydział Lekarsko-Dentystyczny ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia dokto­ranckie na rok akademicki 2018/2019.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na dzień 5 września 2018 r. Minimalna liczba punktów do przyjęcia wynosi 60 pkt.

Subskrybuj zawartość