Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia od roku 2017/2018:

Ogłoszenie o vakacie dla doktoranta w Katedrze i Klinice Dermatologicznej WUM

Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w ramach jednego vacatu doktoranckiego

Proponowane zagadnienia badawcze:

  1. Znaczenie lokalizacji zmian dla obrazu dermoskopowego naczyń kwionośnych na przykładzie łuszczycy.
  2. Znaczenie mikrobiomu w patogenezie i monitorowaniu łysienia plackowatego
  3. Rokownicze znaczenie trichoskopii w łysieniu plackowatym
  4. Rokownicze znaczenie trichoskopii w wybranych postaciach liszaja płaskiego mieszkowego
  5. Parametry wpływające na obraz dermoskopowy raka podstawnokomórkowego
  6. Wybrane przeciwciała przeciwjądrowe u pacjentów z twardziną układową - korelacje kliniczne i immunologiczne
  7. Znaczenie mikrobiomu w twrdzinie układowej - korelacje kliniczne i immunologiczne
  8. Liszaj płaski o wielu lokalizacjach - analiza kliniczna i immunologiczna
  9. Przeciwciała przeciw desmogleinom w mieszku wlosowym - znaczenie rokownicze
  10. Zmiany skórne związane z chorobą Hashimoto.

Kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich prosimy o kontakt z dziekanatem: justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl, tel. 225720254

Wyniki rekrutacji po uzupełniającym naborze na Studia Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok akademicki 2016/2017

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w roku akademickim 2016/2017.

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok akademicki 2016/2017

Wydział Lekarsko-Dentystyczny ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017:

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci zostaną skierowani na egzamin ustny z języka obcego do Studium Języków Obcych WUM. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na dzień 8 grudnia 2016 r. od godz. 12.00. Minimalna liczba punktów do przyjęcia wynosi 65 pkt na studia stacjonarne i 60 pkt na studia niestacjonarne.

Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie Wydziału Nauki o Zdrowiu na rok akademicki 2016/2017

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Nauki o Zdrowiu ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie od roku akademickiego 2016/2017.

Wyniki rekrutacji po uzupełniającym naborze na Studia Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok akademicki 2016/2017

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia od roku akademickiego 2016/2017.

Wyniki rekrutacji 2016/2017

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego ogłasza punktację po naborze uzupełniającym oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie od roku akademickiego 2016/2017:

Wyniki rekrutacji 2016/2017

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego ogłasza punktację po naborze uzupełniającym oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie od roku akademickiego 2016/2017:

Subskrybuj zawartość