BIOSTATYSTYKA – przygotowanie do zajęć

Uprzejmie informujemy, że Doktorantów zgłaszających się na ćwiczenia z „Podstaw Biostatystyki” obowiązuje podstawowa wiedza z programu MS Excel oraz podstawowa wiedza z seminarium. Dokument określający wymagany zakres wiedzy i umiejętności – do pobrania.

Powyższe wymagania umieszczone są na stronie internetowej od 24.02.2012 r.

Dodatkowy termin zaliczenia „Podstaw biostatystyki”

Doktorantów I i II roku Wydziałów Lekarskich informujemy o dodatkowym terminie zaliczenia przedmiotu „Podstawy biostatystyki”. Termin zaliczenia to 4.05.2015 o godz. 10.30 w Zakładzie Informatyki Me­dycznej i Telemedycyny.

Podstawy biostatystyki II rok – zmiana terminu zajęć

Informujemy o przełożeniu zajęć z Podstaw biostatystyki dla grupy 4, które odbywają się we wtorek 04.11.14 o godz. 8.00-11.00 na 16.12.2014  w godz. 8.00-11.00.

Subskrybuj zawartość