Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2018/2019

II Wydział Lekarski ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019:

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na dzień 17 września 2018 r.