Komunikat Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii w sprawie stypendium z dotacji projakościowej dla Doktorantów stacjonarnych Studiów Doktoranckich

Nabór wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej na 2022 r. dla maksymalnie 30% najlepszych Doktorantów

Komunikat Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii  Prof. dr hab. n. med. Piotra Pruszczyka


O stypendium mogą ubiegać się Doktoranci,  którzy terminowo realizują program studiów oraz posiadają dorobek naukowy za poprzedni rok akademicki (tj. 2020/2021)

1. Termin składania wniosków: od 11.07 do 19.08.2022 r. (wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

2. Wykaz dokumentów składanych przez doktoranta:

     1) wniosek o przyznanie stypendium (do pobrania)

     2) opinia opiekuna naukowego o działalności dydaktycznej za rok akademicki 2020/2021

     3) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe za rok akademicki 2020/2021 (np. potwierdzenie  publikacji z Biblioteki WUM,  I-sza strona czasopisma/książki, I-sza strona  artykułu i spis treści, zaświadczenia, certyfikaty), wraz z zaświadczeniem pierwszego autora lub promotora o procentowym udziale doktoranta (w przypadku doktoranta, który nie jest jedynym autorem).

     4) dokumenty potwierdzające granty/ patenty (zaświadczenie kierownika grantu o  procentowym udziale doktoranta w przypadku doktoranta, który nie jest jedynym wykonawcą, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia patentowego.

Konkurs Fundacji Ronalda McDonalda na najlepszą pracę doktorską, obronioną w latach 2016-2021

Szanowni Państwo poniżej przekazujemy informację dotyczącą konkursu organizowanego przez Fundację Ronalda McDonalda na najlepszą pracę doktorską, obronioną w latach 2016-2021. 

" Z okazji Jubileuszu 20-lecia Fundacji Ronalda McDonalda ogłaszamy ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę doktorską, obronioną w latach 2016 – 2021,
o tematyce obejmującej szeroko rozumiane problemy chorego dziecka i jego opiekunów, podczas całego okresu ich zmagań z chorobą.

Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do lepszego zrozumienia potrzeb chorego dziecka i jego opiekunów, a także pomoże w upowszechnianiu idei „Aby rodzina mogła być razem”.

 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Prace doktorskie można przesyłać na adres Fundacji do dnia 15.02.2022r.

Wszystkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej 

https://www.frm.org.pl/pl/wydarzenia/konkurs-na-najlepsza-prace-doktorska"

Stypendium Fundacji Czesława M. Rodkiewicza

Szanowni Państwo, poniżej przekazujemy informację o ofercie stypendialnej dla Doktorantów:

CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION 

Działająca od roku 1999 Fundacja oferuje jednorazowe bezzwrotne dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia im kontynuowania studiów. 

Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom inżyniera uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. 

Każdy z dwóch laureatów konkursu otrzyma jednorazową bezzwrotną subwencję w wysokości CDN$4000 (dolarów kanadyjskich).

 

Wypełnione podanie oraz wymagane dokumenty muszą być wysłane na adres kanadyjski do dnia 30 kwietnia 2022

 

Szczegóły odnośnie Konkursu 2022 dostępne sa na naszej stronie internetowej www.cmrsf.ca

 

Rekrutacja do programu ERASMUS+ 2022/2023

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 1 do 31 stycznia 2022r. będą przyjmowane  zgłoszenia studentów i doktorantów (drogą elektroniczną) do udziału w rekrutacji Programu Erasmus+  STUDIA oraz PRAKTYKI w roku akademickim 2022/2023.
Szczegółowe informacje oraz przewodnik po programie Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy z Zagranicą WUM:
https://zagranica.wum.edu.pl/content/rekrutacja-studia-i-praktyki-w-ramach-programu-erasmus-20222023-0

Zaproszenie na XXXI Sesję Noblowską

Uprzejmie informujemy, że XXXI Sesja Noblowska, poświęcona tegorocznym laureatom Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny,  odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 16.00 za pośrednictwem MS Teams (Doktoranci USD zostali już dodani do zespołu na to wydarzenie, prosimy o zalogowanie się na swoje konta  i sprawdzenie czy jest dostępny zespół "Sesja Noblowska"). 

Subskrybuj zawartość