Po przyjęciu na studia doktoranckie

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu na stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie czekają Państwa następujące formalności:

Zapraszamy do Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia budynek Rektoratu WUM (II piętro, pok. 218) w godzinach:

pon. wt., czw., pt. 8.00-16.00

w środy nieczynne

 1. Prosimy o dostarczenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego do JM Rektora WUM (formularz do pobrania).

Ponadto:

 1. Otrzymają Państwo skierowanie na badania wstępne do lekarza Medycyny Pracy. Mogą się Państwo przebadać bezpłatnie we wskazanych placówkach służby zdrowia (wykaz placówek) lub płatnie u dowolnego lekarza Medycyny Pracy;

 2. Otrzymają Państwo skierowanie na przeszkolenie BHP;

 3. Prosimy o zabranie ze sobą nr PESEL, dowodu osobistego.

 4. Będą Państwo proszeni o wypełnienie oświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym;
  Formularz (prosimy o wypełnienie jedynie danych osobowych)

 5. Zostanie sporządzona deklaracja ZZA - do ZUS; wypełniana jest dla Doktorantów, którzy wykazują w oświadczeniu, że nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu;

 6. Istnieje możliwość wyrobienia legitymacji doktoranta. W tym celu należy wnieść opłatę w wysokości 17 zł na konto:

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa
  Millenium Bank
  50 1160 2202 0000 0003 0814 1841
  (z dopiskiem: opłata za legitymację doktoranta, imię i nazwisko)

  Potwierdzenie przelewu należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.

 7. Prosimy o wypełnienie formularza dla Działu Kadr i Płac z wnioskiem o przekazywanie stypendium doktoranckiego na Państwa konto - dotyczy studiów stacjonarnych.
 8. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem studiów doktoranckich, Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich oraz Kryteriami przyznawania i zwiększenia stypendiów doktoranckich. Prosimy również złożyć podpisane oświadczenia.

 9. Informacje o stypendiach socjalnych i naukowych dla doktorantów udzielane są w Biurze Spraw Studenckich

Jednocześnie prosimy o pilne zgłoszenie swojej gotowości do podjęcia obowiązków doktoranta w Katedrze/Klinice/Zakładzie w którym będzie Pani/Pan odbywał(a) studia doktoranckie.