Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok akademicki 2018/2019

Wydział Lekarsko-Dentystyczny ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia dokto­ranckie na rok akademicki 2018/2019.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na dzień 5 września 2018 r. Minimalna liczba punktów do przyjęcia wynosi 60 pkt.