Rekrutacja na studia doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2018/2019

Wydział Nauk o Zdrowiu WUM ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akade­micki 2018/2019.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są w II połowie września 2018 r., o dokładnym terminie kandydaci będą informowani drogą mailową in­dy­wi­dualnie. Opis projektu badawczego prosimy przedłożyć zarówno w wersji papierowej jak i elektro­nicznej przesłany na adres mailowy: oliwia.markiewicz@wum.edu.pl