Studia doktoranckie - władze

Prof. dr hab. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – nadzór nad studiami doktoranckimi (instancja odwoławcza), decyzje w sprawie stypendiów doktoranckich

Kierownik Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego – Dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman

Kierownik Studium Doktoranckiego II Wydział Lekarskiego – Prof. dr hab. Magdalena Marczyńska

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – Prof. dr hab. n. med. Sylwia Słotwińska

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego – Prof. dr hab. Dorota Maciejewska

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Nauki o Zdrowiu – Prof. dr hab. Jacek Przybylski

 

Zarząd Samorządu Doktorantów WUM na rok akademicki 2018/2019

lek. Bartosz Godek (I WL) – Przewodniczący

mgr Joanna Stróżek (WNoZ) – Wiceprzewodnicząca

mgr inż. Karol Taradaj (I WL) – Sekretarz

lek. dent. Michał Dudziński (WLD) – Skarbnik

lek. Piotr Sobieraj (II WL) – Pełnomocnik ds. dydaktyki

mgr Sandra Górska (WF) – Członek Zarządu

mgr Łukasz Samoliński (WNoZ) – Członek Zarządu

 

Kontakt:

Zarząd Samorządu Doktorantów WUM
Ul. Żwirki i Wigury 63, pok. 346
02-091 Warszawa
e-mail: zsd@wum.edu.pl
www.zsd.wum.edu.pl