Uczelniane Studium Doktoranckie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.10.2020r. Dziekanat Uczelnianego Studium Doktoranckiego został włączony w struktury Działu Obsługi Rady ds. Nauki i Doktorantów.

Dyrektor Uczelnianego Studium DoktoranckiegoProf. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman


Obsługa administracyjna:

mgr Justyna Dzwonkowska

justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl,

nr tel. 22 572 0 254.

Adres :

Uczelniane Studium Doktoranckie

Biuro Obsługi Rady ds. Nauki i Doktorantów

Ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 213 D

UWAGA DOKTORANCI!- ogłoszenie archiwalne

Informujemy, że na podstawie regulacji wewnętrznych w związku z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dziekanat Studiów doktoranckich od dnia 6 kwietnia 2020 r. nie będzie wysyłał już wiadomości mailowych oraz odpowiadał na wiadomości inne niż w domenie WUM.

Adres w domenie wum.edu.pl jest również niezbędny do przeprowadzenia wszystkich zajęć on-line, więc jego brak będzie skutkował brakiem zaliczenia roku.

Osoby które mimo wielokrotnych informacji do dnia dzisiejszego nie założyły konta mailowego w domenie wum.edu.pl, proszone są o pilne zgłoszenie się w tej sprawie do Centrum Informatyki oraz przesłanie do dziekanatu potwierdzenia aktywacji konta e-mai.

Ogłoszenie w sprawie zajęć- ogłoszenie archiwalne

Szanowni Państwo,

wszystkie jednostki dydaktyczne, które miały zaplanowane zajęcia od marca do czerwca 2020 zostały poinformowane o możliwości przeprowadzenia zajęć w formie e-learningu.  Na razie czekamy na decyzje. Jednocześnie informuję, że zajęcia z historii medycyny mają się odbyć zgodnie z planem. Fakultet ze Znaczenia terapeutycznego jest na razie przełożony na czerwiec. O wszystkich zmianach będę Państwa informować mailowo.

Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Uczelnianego Studium Doktoranckiego- ogłoszenie archiwalne

Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Uczelnianego Studium Doktoranckiego w sprawie zmiany organizacji zajęć na Studiach Doktoranckich w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia oraz zastosowanie się do wytycznych.

II Forum Akademickie

II Forum Akademickie

Informacja dotycząca pracy dziekanatu

Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, że w dniach 16,28,29 oraz 30 sierpnia 2019 r. Dziekanat Studiów Doktoranckich będzie nieczynny, dokumenty w tych dniach można składać w pok. 220.

Wnioski o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2019/2020 – aktualizacja

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków został przedłużony do 10 września 2019 r. (decyduje data wpływu do dziekanatu).

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo opinię o działalności dydaktycznej z pieczątką i pod­pi­sem Opiekuna naukowego. Warunkiem uzyskania stypendium jest zaliczony rok oraz średnia min. 4.00.

Subskrybuj zawartość