Seminaria na Ochocie

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Seminaria na Ochocie - tym razem połączone ze szkołą letnią Mamy Tylko Jedna Planeta. Naszym gościem będzie Pan prof. Krzysztof Jagła, biolog rozwoju zajmujący się badaniami miogenezy.

Seminarium "Diversification of cell fates during myogenesis - lessons from Drosophila"  odbędzie się w poniedziałek, 30 listopada o godz. 12.30 w sali 103B Wydziału Biologii UW, Miecznikowa 1.

prof. Krzysztof Jagła pracuje w Genetics, Reproduction and Development

(GReD) Insitutute w Clermont-Ferrand we Francji gdzie zajmuje stanowisko Research Director INSERM GReD i kieruje zespołem badawczym "Diversification of muscle and heart cells". Przewodniczy French Society of Developmental Biology jest także członkiem INSERM Scientific Commission 2.

Stypendia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że do 11 września 2015 r. można składać wnioski o stypendia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016.

Do wniosku prosimy o dołącze­nie opinii Opiekuna Naukowego. Wnioski zło­żone po wyzna­czo­nym terminie, nie­komple­tne oraz bez opinii Opiekuna, nie będą roz­patrywane.

Stypendium ministra na rok 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że do 31 sierpnia 2015 r. można składać wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe. Zainteresowani doktoranci proszeni są o zło­że­nie kompletu dokumentów w dziekanacie pok. 218.

Więcej informacji o stypendium ministra dostępnych jest na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

Subskrybuj zawartość