Zmiana tematu pracy doktorskiej

Uczestnik studiów doktoranckich może dokonać zmiany tematu pracy doktorskiej w trakcie trwania studiów - przed otwarciem przewodu doktorskiego. W tym celu należy złożyć, do odpowiedniego kierownika studium doktoranckiego (patrz: studia doktoranckie - władze), podanie z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę tematu pracy.

W podaniu należy:

  • wskazać stary i nowy temat pracy,
  • uzyskać na nim zgodę opiekuna naukowego oraz kierownika jednostki WUM,
  • załączyć do niego nowy konspekt pracy,
  • uzasadnić zmianę tematu pracy doktorskiej.