Dodatkowy termin zaliczenia „Podstaw biostatystyki”

Doktorantów I i II roku Wydziałów Lekarskich informujemy o dodatkowym terminie zaliczenia przedmiotu „Podstawy biostatystyki”. Termin zaliczenia to 4.05.2015 o godz. 10.30 w Zakładzie Informatyki Me­dycznej i Telemedycyny.