Komunikat w sprawie wymogów dotyczących prezentacji na sesji sprawozdawczej

Uprzejmie informujemy, że Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego WNoZ odbędzie się w dniu 28.03.2018 r. od godz. 10.30 w Sali 23 CBI.
Obecność podczas sesji jest obowiązkowa dla wszystkich doktorantów WNOZ.
Sprawozdają Doktoranci IV roku oraz przedłużający studia. Przewidziany czas wystąpienia: 10 min. Prezentacja, 5 min. Dyskusja.
Osoby sprawozdające prosimy o przygotowanie prezentacji w Power Point oraz wersji wydruku z pod­pisem Promotora.

BIOSTATYSTYKA – przygotowanie do zajęć

Uprzejmie informujemy, że Doktorantów zgłaszających się na ćwiczenia z „Podstaw Biostatystyki” obowiązuje podstawowa wiedza z programu MS Excel oraz podstawowa wiedza z seminarium. Dokument określający wymagany zakres wiedzy i umiejętności – do pobrania.

Powyższe wymagania umieszczone są na stronie internetowej od 24.02.2012 r.

Subskrybuj zawartość