Wyniki rekrutacji 2017/2018

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego ogłasza punktację oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie od roku akademickiego 2017/2018:

Konkurs w ramach Programu Santander Universidades

Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, w ramach Programu „Santander Universidades" prowadzonego przez Bank Zachodni WBK.SA, ogłosiła konkurs dla studentów wszystkich kierunków i doktorantów WUM na najlepszą pracę z dziedziny:

 • żywienia noworodka i małego dziecka;
 • terapii żywieniowa wcześniaków;
 • fizjologii i patologii laktacji;
 • zastosowania odżywczego i pozaodżywczego mleka kobiecego; 
 • laktotechnologii rozumianej jako dostosowywanie składu mleka kobiecego do potrzeb dziecka o specjalnych wymaganiach żywieniowych;
 • opieki nad matką i dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem procedur sprzyjających karmieniu piersią oraz wiedzą z zakresu organizacji i idei banku mleka kobiecego.

Przedmiotem Konkursu może być praca naukowa o charakterze eksperymentalnym zgłoszona w jednej z następujących form:

Informacja o punktacji

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego informuje o punktacji naboru na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok 2017/2018:

Komunikat Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2017 r. dziekanat studiów doktoranckich będzie nieczynny (dzień rektorski).

Rozliczenie indeksów oraz wnioski o przyznanie stypendium

Informujemy, że uzupełnione indeksy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca. Do indeksu należy dołączyć sprawozdanie z etapu wykonywania pracy doktorskiej.

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok 2017/2018 można składać razem z indeksem lub do 8 września. Do wniosku musi być dołączona opinia Opiekuna Naukowego o działalności dydaktycznej.

Ogłoszenie o vakacie dla doktoranta w Katedrze i Klinice Dermatologicznej WUM

Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologicznej Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w ramach jednego vacatu doktoranckiego

Proponowane zagadnienia badawcze:

 1. Znaczenie lokalizacji zmian dla obrazu dermoskopowego naczyń kwionośnych na przykładzie łuszczycy.
 2. Znaczenie mikrobiomu w patogenezie i monitorowaniu łysienia plackowatego
 3. Rokownicze znaczenie trichoskopii w łysieniu plackowatym
 4. Rokownicze znaczenie trichoskopii w wybranych postaciach liszaja płaskiego mieszkowego
 5. Parametry wpływające na obraz dermoskopowy raka podstawnokomórkowego
 6. Wybrane przeciwciała przeciwjądrowe u pacjentów z twardziną układową - korelacje kliniczne i immunologiczne
 7. Znaczenie mikrobiomu w twrdzinie układowej - korelacje kliniczne i immunologiczne
 8. Liszaj płaski o wielu lokalizacjach - analiza kliniczna i immunologiczna
 9. Przeciwciała przeciw desmogleinom w mieszku wlosowym - znaczenie rokownicze
 10. Zmiany skórne związane z chorobą Hashimoto.

Kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich prosimy o kontakt z dziekanatem: justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl, tel. 225720254

Stypendia ICETEX

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendia rządu kolumbijskiego. Szczegóły w załączeniu.

Wytyczne do przygotowania prezentacji na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną na Studia Doktoranckie I Wydziału Lekarskiego WUM

Prezentację w wersji elektronicznej należy dosłać na adres mailowy:
justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl najpóźniej do 14.06.2017 r.
Ze względów organizacyjnych prezentacje zmieniane oraz dosłane po tym terminie nie będą przyjęte.

Prezentacja w PP maksymalnie 20 przeźroczy:

Część I
1-5 przeźroczy – autoprezentacja Kandydata.

Część II.
1 – Tytuł, Opiekun Naukowy, Jednostka (1 przeźrocze)
2-3 – wstęp (max. 2 przeźrocza)
4-5 – uzasadnienie wyboru tematu projektu badawczego (max. 2 przeźrocza)
6 – cele (1 przeźrocze)
7-11 – materiał i metody (max. 5 przeźroczy)
12-13 – oczekiwane korzyści z projektu badawczego (max.2 przeźrocza)
14-15 – kosztorys (max. 2 przeźrocza)

Subskrybuj zawartość