Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia od roku 2017/2018: