Konkurs w ramach Programu Santander Universidades

Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, w ramach Programu „Santander Universidades" prowadzonego przez Bank Zachodni WBK.SA, ogłosiła konkurs dla studentów wszystkich kierunków i doktorantów WUM na najlepszą pracę z dziedziny:

  • żywienia noworodka i małego dziecka;
  • terapii żywieniowa wcześniaków;
  • fizjologii i patologii laktacji;
  • zastosowania odżywczego i pozaodżywczego mleka kobiecego; 
  • laktotechnologii rozumianej jako dostosowywanie składu mleka kobiecego do potrzeb dziecka o specjalnych wymaganiach żywieniowych;
  • opieki nad matką i dzieckiem ze szczególnym uwzględnieniem procedur sprzyjających karmieniu piersią oraz wiedzą z zakresu organizacji i idei banku mleka kobiecego.

Przedmiotem Konkursu może być praca naukowa o charakterze eksperymentalnym zgłoszona w jednej z następujących form:

  1. obroniona praca licencjacka lub magisterska; 
  2. przyjęta do obrony praca licencjacka lub magisterska; 
  3. opublikowana lub przyjęta do druku publikacja naukowa.

Prace należy wysyłać na adres e-mail: aleksandra.wesolowska@wum.edu.pl w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.wum.edu.pl/node/8218

Konkurs pod patronatem Dziekana II Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. Marka Kucha.