Wnioski o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2019/2020.

Informujemy, że do dnia 30.08.2019 r. można składać wnioski o stypendium doktoranckie na kolejny rok akademicki. Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo opinię o działalności dydaktycznej z pieczątką i podpisem Opiekuna naukowego. Warunkiem uzyskania stypendium jest zaliczony rok oraz średnia min. 4.00.