Medyczne Targi Pracy i Praktyk

Szanowni Państwo, w imieniu Biura Karier WUM zapraszamy na Medyczne Targi Pracy i Praktyk, które odbędą się 17 maja 2017 r. Więcej informacji w załączniku.

INFORMACJA

Rekrutacja na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/2018

II Wydział Lekarski WUM ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018:

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są w pierwszej połowie czerwca.

Ogłoszenie o naborze na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok akademicki 2017/2018

Wydział Lekarsko-Dentystyczny ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018:

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci zostaną skierowani na egzamin ustny z języka obcego do Studium Języków Obcych WUM. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na dzień 5 czerwca 2017 r. Minimalna liczba punktów do przyjęcia wynosi 65 pkt na studia stacjonarne i 60 pkt na studia niestacjonarne.

Zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. Barbara Górnicka informuje o wysokości zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie badań projakościowych z budżetu państwa w 2017 r.

Subskrybuj zawartość