Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2017/2018

II Wydział Lekarski ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są we wrześniu 2017 r.