Program stypendiów Rządu Francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017/2018

Szanowni Państwo,

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018.

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską. Każdego roku finansowanych jest ponad 400 miesięcy stypendiów.

Kongres Młodych Ludzi Nauki

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu Młodych Ludzi Nauki przesyłamy Państwu zaproszenie do uczestnictwa w konferencjach naukowych.

Konkurs dla Doktorantów Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

Uprzejmie informujemy o możliwości udziału w konkursie przeznaczonym dla doktorantów: szczegóły konkursu.

Komunikat

Informujemy, że w związku ze szkoleniem w dniu 16 grudnia (piątek) dziekanat studiów doktoranckich będzie nieczynny.

Wyniki rekrutacji po uzupełniającym naborze na Studia Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok akademicki 2016/2017

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w roku akademickim 2016/2017.

VI Edycja Konkursu Redaktor Naczelnej PAMW na najlepszą studencką pracę oryginalną

Redaktor Naczelna Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej ogłasza VI edycję ogólnopolskiego konkursu dla studentów i doktorantów na najlepszą pracę oryginalną dotyczącą zagadnień z zakresu me­dy­cy­ny wew­nętrznej.

Autorzy 3 najlepszych prac otrzymają nagrody w wysokości 3000 zł, 2000 zł i 1000 zł, a ich prace zostaną opu­bli­ko­wane w numerze lipcowo‑sierpniowym Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej, czasopisma o jednym z najwyższych wskaźników impact factor wśród polskich czasopism klinicznych (2,054).

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w ogłoszeniu o konkursie oraz regulaminie konkursu na stronie http://pamw.pl/pl/news/konkurs-dla-student%C3%B3w-edycja-vi-20162017

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok akademicki 2016/2017

Wydział Lekarsko-Dentystyczny ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017:

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci zostaną skierowani na egzamin ustny z języka obcego do Studium Języków Obcych WUM. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na dzień 8 grudnia 2016 r. od godz. 12.00. Minimalna liczba punktów do przyjęcia wynosi 65 pkt na studia stacjonarne i 60 pkt na studia niestacjonarne.

Dzień rektorski

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2016 r. dziekanat studiów doktoranckich będzie nieczynny (dzień rektorski).

Subskrybuj zawartość