Wyniki rekrutacji po uzupełniającym naborze na Studia Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na rok akademicki 2016/2017

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia od roku akademickiego 2016/2017.

Wyniki rekrutacji 2016/2017

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego ogłasza punktację po naborze uzupełniającym oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie od roku akademickiego 2016/2017:

Wyniki rekrutacji 2016/2017

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego ogłasza punktację po naborze uzupełniającym oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie od roku akademickiego 2016/2017:

Zmiana numeru konta Uczelni do wpłat za legitymację i niestacjonarne studia doktoranckie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zmienił się nr konta do wpłat za legitymacje doktoranta oraz niestacjonarne studia doktoranckie:

Aktualny nr konta to:

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
Bank Millenium
50 1160 2202 0000 0003 0814 1841

Jednocześnie prosimy o nie wpłacanie już na poprzedni nr konta.

Nabór uzupełniający na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2016/2017

II Wydział Lekarski WUM ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017:

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na 8 września 2016 r.

Ogłoszenie o naborze na studia doktoranckie Wydziału Nauki o Zdrowiu na rok akademicki 2016/2017

Wydział Nauki o Zdrowiu ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017:

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci zostaną skierowani na egzamin ustny z języka obcego do Studium Języków Obcych WUM. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są między 19 a 23 września 2016 r., o dokładnym terminie kandydaci będą informowani drogą mailową indywidualnie.

Stypendium ministra na rok 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że do 31 sierpnia 2016 r. można składać wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe. Zainteresowani doktoranci proszeni są o zło­że­nie kompletu dokumentów w dziekanacie pok. 218.

Więcej informacji o stypendium ministra dostępnych jest na stronie: www.nauka.gov.pl/komunikaty/...

Nabór uzupełniający na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego na rok akademicki 2016/2017

Wydział Farmaceutyczny WUM ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017:

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na 12 września 2016 r. Minimalna liczba punktów do przyjęcia wynosi 60 pkt.

Subskrybuj zawartość