Egzamin poprawkowy z "Podstaw biostatystyki"

Informujemy, że dodatkowy egzamin z przedmiotu "Podstawy biostatystyki" odbędzie się w dniu 01.09.2011 o godz. 10.00 w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny, SP CSK Banacha 1 A, blok E, II piętro.

Ogłoszenie - godziny pracy

Uprzejmie informujemy, że Sekcja Nauczania BODP w piątek 8 lipca br. będzie czynna wyjątkowo tylko do godz. 14.00.

II Rejs Mazurski Doktorantów WUM

Zarząd Samorządu Doktorantów WUM serdecznie zaprasza doktorantów i kandydatów na studia doktoranckie na II Rejs Mazurski Doktorantów WUM:

Termin rejsu: 26.08.2011 do 4.09.2011 r. Zapisy są przyjmowane do 7 lipca br. (!)

Koszt rejsu: 250 zł

Zgłoszenia i informacje pod nr tel. 694-229-744 lub mailem: danielmoronczyk@gmail.com

Planowana trasa rejsu:

Podstawy biostatystyki - zaliczenie

Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny informuje, że zaliczenie poprawkowe z przedmiotu "Podstawy biostatystyki" odbędzie się w dniu 01.09.2011 o godz. 10.00 w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny, SP CSK Banacha 1 A, blok E, II piętro.

Stypendia dla mazowieckich doktorantów

Samorząd Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją projektu systemowego "Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza mazowieckich doktorantów do udziału w projekcie. Szczegóły w załączeniu.

Więcej informacji: www.doktoranci.oeiizk.waw.pl

Kontakt: tel. (22) 59 79 444, 59 79 407, 59 79 445, 59 79 448

Fundusze na realizację badań naukowych dla uczestników Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego

Dziekan I Wydziału Lekarskiego informuje o możliwości ubiegania się o fundusze na "Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok 2011".

Pismo prof. dr hab. Mirosława Wielgosia, Dziekana I Wydziału Lekarskiego.

"Co to jest lek?” – panel dyskusyjny

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego Pani prof. dr hab. Dorota Maciejewska i Członek Zarządu Warszawskiego Oddziału PTChem Pani prof. Iwona Wawer zapraszają doktorantów WUM na dyskusję panelową pt. "Co to jest lek?" Spotkanie odbędzie się w środę 25 maja 2011 o godz. 14:00 w Auli im. prof. Olszewskiego.

VI Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego WUM

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pan Profesor dr. hab. Mirosław Wielgoś zaprasza doktorantów na VI Konferencję Naukową I Wydziału Lekarskiego WUM, która odbędzie się 1 czerwca 2011 r. od godz. 12.00 w sali Senatu WUM (pok. 107, I piętro).

Program konferencji

Subskrybuj zawartość