II Rejs Mazurski Doktorantów WUM

Zarząd Samorządu Doktorantów WUM serdecznie zaprasza doktorantów i kandydatów na studia doktoranckie na II Rejs Mazurski Doktorantów WUM:

Termin rejsu: 26.08.2011 do 4.09.2011 r. Zapisy są przyjmowane do 7 lipca br. (!)

Koszt rejsu: 250 zł

Zgłoszenia i informacje pod nr tel. 694-229-744 lub mailem: danielmoronczyk@gmail.com

Planowana trasa rejsu:

Podstawy biostatystyki - zaliczenie

Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny informuje, że zaliczenie poprawkowe z przedmiotu "Podstawy biostatystyki" odbędzie się w dniu 01.09.2011 o godz. 10.00 w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny, SP CSK Banacha 1 A, blok E, II piętro.

Stypendia dla mazowieckich doktorantów

Samorząd Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją projektu systemowego "Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza mazowieckich doktorantów do udziału w projekcie. Szczegóły w załączeniu.

Więcej informacji: www.doktoranci.oeiizk.waw.pl

Kontakt: tel. (22) 59 79 444, 59 79 407, 59 79 445, 59 79 448

Fundusze na realizację badań naukowych dla uczestników Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego

Dziekan I Wydziału Lekarskiego informuje o możliwości ubiegania się o fundusze na "Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok 2011".

Pismo prof. dr hab. Mirosława Wielgosia, Dziekana I Wydziału Lekarskiego.

"Co to jest lek?” – panel dyskusyjny

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego Pani prof. dr hab. Dorota Maciejewska i Członek Zarządu Warszawskiego Oddziału PTChem Pani prof. Iwona Wawer zapraszają doktorantów WUM na dyskusję panelową pt. "Co to jest lek?" Spotkanie odbędzie się w środę 25 maja 2011 o godz. 14:00 w Auli im. prof. Olszewskiego.

VI Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego WUM

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pan Profesor dr. hab. Mirosław Wielgoś zaprasza doktorantów na VI Konferencję Naukową I Wydziału Lekarskiego WUM, która odbędzie się 1 czerwca 2011 r. od godz. 12.00 w sali Senatu WUM (pok. 107, I piętro).

Program konferencji

Podstawy biostatystyki dla I roku maj/czerwiec

Ostatni blok zajęć z "Podstaw biostatystyki" dla I roku studiów doktoranckich odbędzie się w następujących terminach:

  • 25 maja 2011 r. (rano seminarium w godz. 9.00 do 13.15 a po przerwie ćwiczenia od 14.00 do 16.15)
  • 27 maja 2011 r. (ćwiczenia 5 godz. tj. od 9.00 do 13.30)
  • 3 czerwca 2011 r. (ćwiczenia 5 godz. od 9.00 do 13.30)
  • 6 czerwca 2011 r. (ćwiczenia 2,5 godz. od 9.00 do 11.15) - egzamin

Wszystkie zajęcia odbędą się w pracowni komputerowej w Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM. Zapisy na zajęcia są przyjmowane mailowo: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl

Bioetyka dla III roku - Wydział Farmaceutyczny

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego informuje, że zajęcia z "Bioetyki z elementami historii filozofii i prawa farmaceutycznego" odbędą się w maju w następujących terminach:

  • pon. 9.05.2011 r., godz. 8.00-10.15;
  • śr. 11.05.2011 r., godz. 14.30-16.00;
  • pon. 16.05.2011 r., godz. 8.00-10.15;
  • śr. 18.05.2011 r., godz. 14.30-16.00.

Miejsce odbywania zajęć: sala wykładowa Zakładu Bioetyki ul. Żwirki i Wigury 81 (budynek ZIAM).

Subskrybuj zawartość