Fundusze na realizację badań naukowych dla uczestników Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego

Dziekan I Wydziału Lekarskiego informuje o możliwości ubiegania się o fundusze na "Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok 2011".

Pismo prof. dr hab. Mirosława Wielgosia, Dziekana I Wydziału Lekarskiego.