Metodologia badań naukowych dla I roku – Wydział Farmaceutyczny

Zajęcia z przedmiotu Metodologia badań naukowych dla Doktorantów I roku Wydziału Farmaceutycznego odbędą się według następującego harmonogramu:

 • 12.05.2014 r. (poniedziałek) –  sala seminaryjna B
 • 16.05.2014 r. (piątek) –  sala Krauzego
 • 19.05.2014 r. (poniedziałek) –  sala seminaryjna B
 • 23.05.2014 r. (piątek) –  sala Krauzego
 • 26.05.2014 r. (poniedziałek) –  sala seminaryjna B

Zajęcia odbywać się będą w godz. 10.00-11.30.

Wykład fakultatywny dla I roku – Wydział Farmaceutyczny

Szanowni Państwo, wykład fakultatywny „Bezpieczeństwo przedkliniczne leków” odbędzie się 24.03, 31.03 oraz 7.04.2014 r. (poniedziałki) w godz. 12.00-14.00 w Sali seminaryjnej B.

Podstawy biostatystyki I rok – semestr letni

Informujemy, że w semestrze letnim zajęcia z Podstaw biostatystyki dla I roku odbywać się będą w nas­tę­pu­ją­cych terminach:

SEMINARIUM

 • 17.02.2014 r. godz. 15.00-18.45 (sala nr 125 Centrum Dydaktyczne)

ĆWICZENIA

 • GRUPA 1:  24.02/ 3.03/ 10.03/ 17.03 (poniedziałek) – godz. 8.00-11.45
 • GRUPA 2:  24.03/ 31.03/ 7.04/ 14.04 (poniedziałek) – godz. 8.30-12.15
 • GRUPA 3:  28.04/ 5.05/ 12.05/ 19.05 (poniedziałek) – godz. 8.30-12.15
 • GRUPA 4:  15.05/ 22.05/ 29.05/ 5.06 (czwartek) – godz. 12.30-16.15
 • GRUPA 5:  24.02/ 3.03/ 10.03/ 17.03/ 24.03/ 31.03/ 7.04 (poniedziałek) – godz. 12.00-14.15
 • GRUPA 6:  24.02/ 3.03/ 10.03/ 17.03/ 24.03/ 31.03/ 7.04 (poniedziałek) – godz. 16.30-18.45

Ćwiczenia będą się odbywały w sali komputerowej Zakładu Informatyki i Telemedycyny WUM SP CSK ul. Banacha 1 A , blok E, II piętro.

Jednocześnie informujemy, że doktorantów zgłaszających się na ćwiczenia obowiązuje podstawowa wiedza z programu MS Excel oraz podstawowa wiedza z seminarium. Dokument określający wymagany zakres wiedzy i umiejętności w załączeniu.

Podstawy biostatystyki II rok – semestr letni

Informujemy, że w semestrze letnim zajęcia z Podstaw biostatystyki dla II roku odbywać się będą w nas­tępu­ją­cych terminach:

 • GRUPA 1 – 20.02/ 27.02/ 6.03/ 13.03/ 20.03   godz. 8.30-11.30
 • GRUPA 2 – 20.02/ 27.02/ 6.03/ 13.03/ 20.03   godz. 11.45-14.45
 • GRUPA 3 – 20.02/ 27.02/ 6.03/ 13.03/ 20.03   godz. 15.00-18.00
 • GRUPA 4 – 27.03/ 3.04/ 10.04/ 17.04/ 8.05   godz. 8.30-11.30
 • GRUPA 5 – 27.03/ 3.04/ 10.04/ 17.04/ 8.05   godz. 11.45-14.45
 • GRUPA 6 – 27.03/ 3.04/ 10.04/ 17.04/ 8.05   godz. 15.00-18.00
 • GRUPA 7 – 15.05/ 22.05/ 29.05/ 5.06   godz. 8.30-12.15

Ćwiczenia będą się odbywały w sali komputerowej Zakładu Informatyki i Telemedycyny WUM SP CSK ul. Banacha 1 A , blok E, II piętro.

Sesja Sprawozdawczo-Naukowa Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko – Dentystycznego prof. dr hab. Sylwia Słotwińska uprzejmie informuje, że Sesja Naukowo – Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko – Dentystycznego odbędzie się 9 kwietnia 2014 w godz. 10.00-15.00 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym sala 23 (parter).

Udział w sesji jest obowiązkowy dla wszystkich Doktorantów.

Sesja sprawozdawcza Wydziału Farmaceutycznego

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego WUM prof. dr hab. Dorota Macie­jewska uprzej­mie informuje, że Sesja naukowo-­sprawozdawcza WF WUM odbędzie się w nastę­pujących termi­nach:

 • 6 marca 2014 r. – IV rok i osoby przedłużające studia
 • 13 marca 2014 r. – III rok
 • 20 marca 2014 r. – II rok
 • 27 marca 2014 r. – I rok

Sesje odbędą się w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Farmaceutycznego od godz. 10.00. Udział w Sesji jest OBOWIĄZKOWY! W trakcie sesji Doktoranci będą prezentowali wyniki dotychczasowej pracy naukowej.

Komunikat Prorektora ds. Dydaktyczno–Wychowawczych prof. dr hab. Marka Kulusa

Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. dr hab. Marek Kulus informuje, że wnioski o zwię­ksze­nie stypendium dla 30% najlepszych doktorantów składać można w terminie od 21 stycznia do 7 lutego 2014 r.

Sesja sprawozdawcza II WL

Kierownik Studium Doktoranckiego II WL prof. dr hab. Magdalena Marczyńska uprzejmie in­for­mu­je, że Sesja naukowo-sprawozdawcza II WL odbędzie się dnia 3 kwietnia 2014 r. od godz. 9.00-15.00 w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM. W trakcie sesji będą prezentowane wyniki do­tych­cza­sowej pracy naukowej doktorantów IV roku oraz przedłużających studia. Udział doktorantów II WL jest OBOWIĄZKOWY!

Subskrybuj zawartość