Podstawy biostatystyki I rok – semestr letni

Informujemy, że w semestrze letnim zajęcia z Podstaw biostatystyki dla I roku odbywać się będą w nas­tę­pu­ją­cych terminach:

SEMINARIUM

 • 17.02.2014 r. godz. 15.00-18.45 (sala nr 125 Centrum Dydaktyczne)

ĆWICZENIA

 • GRUPA 1:  24.02/ 3.03/ 10.03/ 17.03 (poniedziałek) – godz. 8.00-11.45
 • GRUPA 2:  24.03/ 31.03/ 7.04/ 14.04 (poniedziałek) – godz. 8.30-12.15
 • GRUPA 3:  28.04/ 5.05/ 12.05/ 19.05 (poniedziałek) – godz. 8.30-12.15
 • GRUPA 4:  15.05/ 22.05/ 29.05/ 5.06 (czwartek) – godz. 12.30-16.15
 • GRUPA 5:  24.02/ 3.03/ 10.03/ 17.03/ 24.03/ 31.03/ 7.04 (poniedziałek) – godz. 12.00-14.15
 • GRUPA 6:  24.02/ 3.03/ 10.03/ 17.03/ 24.03/ 31.03/ 7.04 (poniedziałek) – godz. 16.30-18.45

Ćwiczenia będą się odbywały w sali komputerowej Zakładu Informatyki i Telemedycyny WUM SP CSK ul. Banacha 1 A , blok E, II piętro.

Jednocześnie informujemy, że doktorantów zgłaszających się na ćwiczenia obowiązuje podstawowa wiedza z programu MS Excel oraz podstawowa wiedza z seminarium. Dokument określający wymagany zakres wiedzy i umiejętności w załączeniu.

Podstawy biostatystyki II rok – semestr letni

Informujemy, że w semestrze letnim zajęcia z Podstaw biostatystyki dla II roku odbywać się będą w nas­tępu­ją­cych terminach:

 • GRUPA 1 – 20.02/ 27.02/ 6.03/ 13.03/ 20.03   godz. 8.30-11.30
 • GRUPA 2 – 20.02/ 27.02/ 6.03/ 13.03/ 20.03   godz. 11.45-14.45
 • GRUPA 3 – 20.02/ 27.02/ 6.03/ 13.03/ 20.03   godz. 15.00-18.00
 • GRUPA 4 – 27.03/ 3.04/ 10.04/ 17.04/ 8.05   godz. 8.30-11.30
 • GRUPA 5 – 27.03/ 3.04/ 10.04/ 17.04/ 8.05   godz. 11.45-14.45
 • GRUPA 6 – 27.03/ 3.04/ 10.04/ 17.04/ 8.05   godz. 15.00-18.00
 • GRUPA 7 – 15.05/ 22.05/ 29.05/ 5.06   godz. 8.30-12.15

Ćwiczenia będą się odbywały w sali komputerowej Zakładu Informatyki i Telemedycyny WUM SP CSK ul. Banacha 1 A , blok E, II piętro.

Sesja Sprawozdawczo-Naukowa Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko – Dentystycznego prof. dr hab. Sylwia Słotwińska uprzejmie informuje, że Sesja Naukowo – Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko – Dentystycznego odbędzie się 9 kwietnia 2014 w godz. 10.00-15.00 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym sala 23 (parter).

Udział w sesji jest obowiązkowy dla wszystkich Doktorantów.

Sesja sprawozdawcza Wydziału Farmaceutycznego

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego WUM prof. dr hab. Dorota Macie­jewska uprzej­mie informuje, że Sesja naukowo-­sprawozdawcza WF WUM odbędzie się w nastę­pujących termi­nach:

 • 6 marca 2014 r. – IV rok i osoby przedłużające studia
 • 13 marca 2014 r. – III rok
 • 20 marca 2014 r. – II rok
 • 27 marca 2014 r. – I rok

Sesje odbędą się w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Farmaceutycznego od godz. 10.00. Udział w Sesji jest OBOWIĄZKOWY! W trakcie sesji Doktoranci będą prezentowali wyniki dotychczasowej pracy naukowej.

Komunikat Prorektora ds. Dydaktyczno–Wychowawczych prof. dr hab. Marka Kulusa

Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. dr hab. Marek Kulus informuje, że wnioski o zwię­ksze­nie stypendium dla 30% najlepszych doktorantów składać można w terminie od 21 stycznia do 7 lutego 2014 r.

Sesja sprawozdawcza II WL

Kierownik Studium Doktoranckiego II WL prof. dr hab. Magdalena Marczyńska uprzejmie in­for­mu­je, że Sesja naukowo-sprawozdawcza II WL odbędzie się dnia 3 kwietnia 2014 r. od godz. 9.00-15.00 w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM. W trakcie sesji będą prezentowane wyniki do­tych­cza­sowej pracy naukowej doktorantów IV roku oraz przedłużających studia. Udział doktorantów II WL jest OBOWIĄZKOWY!

I rok IWL, IIWL oraz WLD - Naukowa informacja medyczna

Informujemy, że zajęcia z Naukowej informacji medycznej dla I roku IWL, IIWL oraz WLD odbędą się w następujących terminach:

 • SEMINARIUM – s. 8 CBI
  5.03 (środa) godz. 17.00-18.30
 • ĆWICZENIA – s. 6 CBI
  Gr. I - 6.03 (czwartek) godz. 11.00-13.15
  Gr. II - 7.03 (piątek) godz. 8.30-10.45            
  Gr. III - 7.03 (piątek) godz. 11.00-13.15

UWAGA!!!
Bardzo proszę o sprawdzenie czy wszyscy Państwo mają konta domenowe SSL (czy wszystkim działają). W razie problemów np. z zalogowaniem proszę kontaktować się z Działem Informatyki (tel. 57-20-888).

I rok WF - Naukowe bazy danych

Informujemy, że zajęcia z Naukowych baz danych dla I roku Wydziału Farmaceutycznego odbędą się w następującym terminie:

 • SEMINARIUM: 5.03 (środa) godz. 17.00-18.30 – s. 8 CBI
 • ĆWICZENIA: 6.03 (czwartek) godz. 8.30-10.45 – s. 6 CBI.

UWAGA!!!
Bardzo proszę o sprawdzenie czy wszyscy Państwo mają konta domenowe SSL (czy wszystkim działają). W razie problemów np. z zalogowaniem proszę kontaktować się z Działem Informatyki (tel. 57-20-888).

Subskrybuj zawartość