Podstawy biostatystyki - II rok

Zajęcia z "Podstaw biostatystyki" ćwiczenia (5 godz.) dla doktorantów II roku I i II WL WUM odbędą się w następujących terminach - I grupa 13.06.2011 r. (poniedziałek 8.00-11.30); II grupa 13.06.2011 r. (poniedziałek 12.30-16.30), III grupa 17.06.2011 r. (poniedziałek, 8.00-11.30) oraz IV grupa 17.06.2011 r. (poniedziałek,12.30-16.30). Każdego doktoranta wydz. lek. obowiązuje na drugim roku 5 godz. ćwiczeń z "Podstaw biostatystyki" tzn. należy wybrać jedne zajęcia.

Proszę o wybranie grupy ćwiczeniowej i przesłanie preferencji na adres mailowy: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl

Naukowa Informacja Medyczna

Zajęcia z przedmiotu "Naukowa informacja medyczna" dla doktorantów I roku wydziałów lekarskich WUM odbędą się w następujących terminach:

  • 16.03.2011 r. (środa) - seminarium - godz. od 8.30 do 10.00 sala nr 231 (Centrum Dydaktyczne WUM);
  • 18.03.2011 r. (piątek) - ćwiczenia - grupa I (09.00-11.15), grupa II (12.00-14.15), grupa III (16.00-18.15);
  • 25.03.2011 r. (piątek) - ćwiczenia - grupa IV (08.00-10.15) oraz grupa V (12.00-14.15), grupa VI (16.00-18.15);

Na I roku obowiązuje zaliczenie 2 godz. seminarium oraz 3 godz. ćwiczeń tzn. należy wybrać jedną grupę ćwiczeniową.

Proszę o wybranie grupy ćwiczeniowej i przesłanie preferencji na adres mailowy: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl

Sesja naukowo-sprawozdawcza I WL WUM

Kierownik Studium Doktoranckiego I WL WUM prof. dr hab. Piotr Pruszczyk informuje, że Sesja naukowo-sprawozdawcza I WL odbędzie się 2 i 3 marca 2011 r. od godz. 11.00 w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM. Udział doktorantów Studium Doktoranckiego I WL WUM jest obowiązkowy.

Sesja sprawozdawczo-naukowa Wydziału Farmaceutycznego WUM

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego WUM prof. dr hab. Dorota Maciejewska uprzejmie informuje o terminach sesji naukowo-sprawozdawczej doktorantów Wydziału Farmaceutycznego:

  • IV rok - 16 lutego 2011 r. od godz. 10.00 w sali obrad Rady Wydziału WF;
  • III rok - 23 lutego 2011 r. (w Sali Olszewskiego na Wydz. Farmaceutycznym w godz. 12.00-15.00).

Terminy sesji dla I i II roku są zaplanowane wstępnie na marzec/kwiecień.

Sesja sprawozdawczo-naukowa II WL WUM

Kierownik Studium Doktoranckiego II WL prof. dr hab. Włodzimierz Sawicki informuje, że sesja sprawozdawczo-naukowa II WL WUM odbędzie się 24 lutego 2011 r. w sali Senatu WUM (budynek Rektoratu I piętro) od godz. 9.00. Udział doktorantów Studium Doktoranckiego II WL WUM jest obowiązkowy.

Podstawy biostatystyki dla II roku

Zajęcia z "Podstaw biostatystyki" ćwiczenia (5 godz.) dla doktorantów II roku I i II WL WUM odbędą się w dwóch turach - I grupa 26 stycznia br. (środa 8.00-11.30); II grupa 26stycznia br. (czwartek 12.30-16.30), III grupa 27 stycznia br. (czwartek 8.00-11.30) oraz IV grupa 27 stycznia br. (czwartek 12.30-16.30). Pozostałe grupy odbędą się w kwietniu i czerwcu; Każdego doktoranta wydz. lek. obowiązuje na drugim roku 5 godz. ćwiczeń z "Podstaw biostatystyki".

Proszę o zapisy do wybranych grup pod adresem: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl.

Historia medycyny - 3 rok

Zajęcia z przedmiotu "Historia medycyny" dla III roku studiów doktoranckich (I i II WL ) WUM - 10 godz. odbędą się w dniach 7, 14, 21, 28 kwietnia 2011 r. (4 spotkania po 2,5 godz. od godz. 9.00 do 10.45) w sali nr 232 (Centrum Dydaktyczne WUM).

Zajęcia z "Medycyny psychosomatycznej"

Zajęcia z przedmiotu "Medycyna psychosomatyczna" obowiązkowe dla doktorantów III roku II WL WUM i fakultatywne dla doktorantów I WL WUM odbędą się 15 lutego 2011 r. w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia ul. Partyzantów 2/4 Pruszków (Tworki), Budynek Dyrekcji, I piętro, Sala Konferencyjna. Zajęcia całodniowe. Szczegóły w załączeniu.

Subskrybuj zawartość