Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Nauki o Zdrowiu ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia od roku 2017/2018.

Punktacja po rekrutacji

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Nauki o Zdrowiu ogłasza punktację po rekrutacji na studia doktoranckie Wydziału Nauki o Zdrowiu na rok 2017/2018:

Rekrutacja na studia doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu 2017/2018

Wydział Nauk o Zdrowiu WUM ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są między 26 a 27 września 2017 r., o dokładnym terminie kandydaci będą informowani drogą mailową indywidualnie.

Subskrybuj zawartość