Wyniki rekrutacji na rok 2017/2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego ogłasza punktację po naborze uzupełniającym oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego od roku akademickiego 2017/2018.

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2017/2018

II Wydział Lekarski ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są we wrześniu 2017 r.

Informacja o punktacji

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej II Wydziału Lekarskiego informuje o punktacji naboru na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego na rok 2017/2018:

Rekrutacja na studia doktoranckie II Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2017/2018

II Wydział Lekarski WUM ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018:

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są w pierwszej połowie czerwca.

Subskrybuj zawartość