Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie I Wydziału Lekarskiego ogłasza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia od roku 2017/2018:

Punktacja po rekrutacji

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej I Wydziału Lekarskiego informuje o punktacji po rekrutacji na studia doktoranckie I Wydziału Lekarskiego na rok 2017/2018.

Wytyczne do przygotowania prezentacji na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną na Studia Doktoranckie I Wydziału Lekarskiego WUM

Prezentację w wersji elektronicznej należy dosłać na adres mailowy:
justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl najpóźniej do 14.06.2017 r.
Ze względów organizacyjnych prezentacje zmieniane oraz dosłane po tym terminie nie będą przyjęte.

Prezentacja w PP maksymalnie 20 przeźroczy:

Część I
1-5 przeźroczy – autoprezentacja Kandydata.

Część II.
1 – Tytuł, Opiekun Naukowy, Jednostka (1 przeźrocze)
2-3 – wstęp (max. 2 przeźrocza)
4-5 – uzasadnienie wyboru tematu projektu badawczego (max. 2 przeźrocza)
6 – cele (1 przeźrocze)
7-11 – materiał i metody (max. 5 przeźroczy)
12-13 – oczekiwane korzyści z projektu badawczego (max.2 przeźrocza)
14-15 – kosztorys (max. 2 przeźrocza)

Ogłoszenie o naborze na Studia Doktoranckie I Wydziału Lekarskiego na rok akademicki 2017/2018

Wydział Lekarski ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018:

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci zostaną skierowani na egzamin ustny z języka obcego do Studium Języków Obcych WUM. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są między 19 a 23 czerwca 2017 r. o dokładnym terminie kandydaci będą informowani drogą mailową indywidualnie.

Ogłoszenie o vakatach doktoranckich w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Wydziału Lekarskiego

Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Prof.dr hab.n.med. Paweł Małdyk ogłasza konkurs na na stanowiska doktorantów.

Proponowane zagadnienia badawcze:

  1. Porównanie późnych czynnościowych wyników leczenia stabilizacji wieloodłamowych złamań końca bliższego kości ramiennej stabilizowanych płytką kątowo-stabilną i gwoździem śródszpikowym rekonstrukcyjnym.
  2. Badania rozkładu ciśnień w układzie tętniczym, żylnym i tkankowym w przedziałach powięziowych kończyn dolnych w okresie około- i wczesnym pooperacyjnym u chorych ortopedycznych.
Subskrybuj zawartość