Rozliczenie indeksów oraz wnioski o przyznanie stypendium

Informujemy, że uzupełnione indeksy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca. Do indeksu należy dołączyć sprawozdanie z etapu wykonywania pracy doktorskiej.

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok 2016/2017 można składać do 16 września. Do wniosku musi być dołączona opinia Opiekuna Naukowego o działalności dydaktycznej.

Komunikat Sekcji Nauczania

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja 2016 r. Dziekanat Studiów Doktoranckich będzie nieczynny (dzień rektorski).

Komunikat Sekcji Nauczania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2016 r. Dziekanat Studiów Doktoranckich będzie nie­czynny (dzień rektorski).

Zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej

Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. dr hab. Marek Kulus informuje, że wnioski o przyz­nanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej dla maksymalnie 30% najlepszych dok­to­ran­tów będą przyj­mowane do 13 maja 2016 r.

Ogólnopolski konkurs dla studentów i doktorantów – edycja V

Informacje na temat tej oraz zeszłorocznych edycji konkursu są dostępne na stronie internetowej www.pamw.pl. Informacje o konkursie są dostępne także w języku angielskim. Wszelkich informa­cji udzie­la re­dakcja pod nr tel. 12 293 42 20 lub adresami e-mail pamw@mp.pl oraz mwiesner@mp.pl.

Seminaria na Ochocie

Kolejne Seminarium na Ochocie odbędzie się w poniedziałek, 8 lutego 2016 roku, o godz. 12.30 w Sali 103B na Wydziale Biologii UW przy ulicy Miecznikowa 1.

Wygłosi je Pani dr hab. Katarzyna Koziak pracująca w Zakładzie Immuno­logii, Biochemii i Żywienia oraz w La­bo­ra­torium Zaawansowanych Bio­techno­logii Centrum Badań Przed­klinicz­nych i Tech­nologii War­szaw­skiego Uni­wersytetu Medycznego.

Tytuł seminarium:  Od ludowego naparu na koński kaszel do leku na niewydolność krążenia

Więcej informacji na temat wykładowcy na naszej stronie:

http://www.biol.uw.edu.pl/pl/popularyzacja/seminaria-na-ochocie/1904-8-lutego-2016-r

Ogłoszenia Samorządu Doktorantów w sprawie stypendiów i grantów

Witajcie,

W 2016 roku po raz pierwszy przesyłamy Wam zestawienie dostępnych wyjazdów stypendialnych i grantów.

Mamy nadzieję, że ten rok będzie owocny dla nas Wszystkich w osiągnięcia naukowe.

Poniżej aktualne oferty :

Życzymy powodzenia w aplikowaniu o stypendia.

Z pozdrowieniami

Samorząd Doktorantów

STYPENDIA DLA NAUKOWCÓW

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o stypendia dla naukowców:

Subskrybuj zawartość