Konkurs dla Doktorantów Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

Uprzejmie informujemy o możliwości udziału w konkursie przeznaczonym dla doktorantów: szczegóły konkursu.

Komunikat

Informujemy, że w związku ze szkoleniem w dniu 16 grudnia (piątek) dziekanat studiów doktoranckich będzie nieczynny.

VI Edycja Konkursu Redaktor Naczelnej PAMW na najlepszą studencką pracę oryginalną

Redaktor Naczelna Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej ogłasza VI edycję ogólnopolskiego konkursu dla studentów i doktorantów na najlepszą pracę oryginalną dotyczącą zagadnień z zakresu me­dy­cy­ny wew­nętrznej.

Autorzy 3 najlepszych prac otrzymają nagrody w wysokości 3000 zł, 2000 zł i 1000 zł, a ich prace zostaną opu­bli­ko­wane w numerze lipcowo‑sierpniowym Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej, czasopisma o jednym z najwyższych wskaźników impact factor wśród polskich czasopism klinicznych (2,054).

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w ogłoszeniu o konkursie oraz regulaminie konkursu na stronie http://pamw.pl/pl/news/konkurs-dla-student%C3%B3w-edycja-vi-20162017

Dzień rektorski

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2016 r. dziekanat studiów doktoranckich będzie nieczynny (dzień rektorski).

Stypendium Polpharmy dla Doktorantów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium POLPHARMY dla doktorantów, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Uczelnia ma możliwość zarekomendowania wyłącznie 3 wniosków, dlatego uprzejmie prosimy o złożenie kompletnych aplikacji w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2016 r. w celu przeprowadzenia procedury wyłaniania najlepszych kandydatów z Uczelni.

Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.polpharma.pl/fundacja/program-stypendialny/

Zmiana numeru konta Uczelni do wpłat za legitymację i niestacjonarne studia doktoranckie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zmienił się nr konta do wpłat za legitymacje doktoranta oraz niestacjonarne studia doktoranckie:

Aktualny nr konta to:

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
Bank Millenium
50 1160 2202 0000 0003 0814 1841

Jednocześnie prosimy o nie wpłacanie już na poprzedni nr konta.

Stypendium ministra na rok 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że do 31 sierpnia 2016 r. można składać wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe. Zainteresowani doktoranci proszeni są o zło­że­nie kompletu dokumentów w dziekanacie pok. 218.

Więcej informacji o stypendium ministra dostępnych jest na stronie: www.nauka.gov.pl/komunikaty/...

Zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej

Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. dr hab. Marek Kulus informuje o wysokości zwiększe­nia sty­pen­dium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie badań projakościowych z budżetu państwa w 2016 roku.

Subskrybuj zawartość