Sesja sprawozdawcza 2009 - I i II Wydział Lekarski WUM

Kierownik Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego informuje, że sesja sprawozdawcza dla doktorantów I WL odbędzie się 25,26,27 marca 2009 r.

Kierownik Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego informuje, że sesja sprawozdawcza dla doktorantów II WL odbędzie się 24 i 25 lutego 2009 r.

Udział w corocznej sesji sprawozdawczej jest OBOWIĄZKOWY dla wszystkich doktorantów i warunkuje zaliczenie roku.