Podstawy biostatystyki dla I roku maj/czerwiec

Ostatni blok zajęć z "Podstaw biostatystyki" dla I roku studiów doktoranckich odbędzie się w następujących terminach:

  • 25 maja 2011 r. (rano seminarium w godz. 9.00 do 13.15 a po przerwie ćwiczenia od 14.00 do 16.15)
  • 27 maja 2011 r. (ćwiczenia 5 godz. tj. od 9.00 do 13.30)
  • 3 czerwca 2011 r. (ćwiczenia 5 godz. od 9.00 do 13.30)
  • 6 czerwca 2011 r. (ćwiczenia 2,5 godz. od 9.00 do 11.15) - egzamin

Wszystkie zajęcia odbędą się w pracowni komputerowej w Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM. Zapisy na zajęcia są przyjmowane mailowo: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl