Bioetyka dla III roku - Wydział Farmaceutyczny

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego informuje, że zajęcia z "Bioetyki z elementami historii filozofii i prawa farmaceutycznego" odbędą się w maju w następujących terminach:

  • pon. 9.05.2011 r., godz. 8.00-10.15;
  • śr. 11.05.2011 r., godz. 14.30-16.00;
  • pon. 16.05.2011 r., godz. 8.00-10.15;
  • śr. 18.05.2011 r., godz. 14.30-16.00.

Miejsce odbywania zajęć: sala wykładowa Zakładu Bioetyki ul. Żwirki i Wigury 81 (budynek ZIAM).