Wybory uzupełniające do samorządu II WL

Samorząd Doktorantów WUM informuje o wyborach uzupełniających Przedstawiciela Doktorantów do Rady II Wydziału Lekarskiego, które odbędą się w czwartek 27.10.2011 r. o godz. 17:30 w Zakładzie Zdrowia Publicznego - niski parter bloku F szpitala przy ul. Banacha 1a.

Bieszczadzki Rajd Doktorantów WUM

Samorząd Doktorantów WUM serdecznie zaprasza na Bieszczadzki Rajd Doktorantów WUM w terminie: 10-13 listopada 2011 r. Przewidywana trasa rajdu: Ustrzyki Górne - Brzegi Górne - Moskalówka - Wetlina. Koszt uczestnictwa to 100 zł+transport+wyżywienie. Zapisy są przyjmowane do końca października pod adresem: danielmoronczyk@gmail.com (pod tym adresem można również uzyskać więcej informacji o rajdzie).

Immatrykulacja doktorantów II WL WUM

Kierownik Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego WUM prof. dr hab. Włodzimierz Sawicki uprzejmie informuje, że uroczysta immatrykulacja doktorantów II Wydziału Lekarskiego odbędzie się w dniu 21 listopada 2011 r. od godz. 11.00 w Sali Senatu WUM (budynek Rektoratu WUM, ul. Żwirki i Wigury 61. I piętro sala 107). Udział nowoprzyjętych doktorantów II WL jest obowiązkowy.

Zajęcia z języka angielskiego

W związku z planowanym uruchomieniem zajęć fakultatywnych z medycznego języka angielskiego dla zaawansowanych informujemy, że w kursie będą mogli brać udział wyłącznie doktoranci WUM, którzy zgłoszą do 7 października 2011 r. chęć uczestnictwa w tych zajęciach pod adresem: przedmioty.doktoranci@wum.edu.pl.

Bioetyka dla W. Farm.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z przedmiotu "Bioetyka z elementami historii filozofii i prawa farmaceutycznego" dla doktorantów III roku Wydziału Farmaceutycznego odbędą się w terminach:

 • 17.10.2011 r. w godz. 15.00-18.30 - 4 godz.
 • 14.11.2011 r. w godz. 15.00-17.15 - 3 godz.
 • 28.11.2011 r. w godz. 15.00-17.15 - 3 godz.

Łącznie wynosi to 10 godz. wykładów w sali Zakładu Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny przy ul. Żwirki i Wigury 81.

Naukowa informacja medyczna

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z przedmiotu "Naukowa informacja medyczna" dla I roku studiów doktoranckich I WL, II WL i WNoZ odbędą się w terminach:

 • 5 stycznia 2012 r. seminarium od godz. 13.30 do 15.45 (sala im. Prof. B. Olszewskiego - Wydział Farmaceutyczny ul. Banacha 1)
 • Ćwiczenia:
  9 stycznia 2012 r. grupa I 13.00-15.15; grupa II 15.30-18.15
  11 stycznia 2012 r. grupa III 13.00-15.15; grupa IV 15.30-18.15
  16 stycznia 2012 r. grupa V 13.00-15.15; grupa VI 15.30-18.15

Na I roku obowiązuje Państwa dwie godziny seminarium oraz trzy godziny ćwiczeń (tj. jednokrotne ćwiczenia dla jednej grupy). Seminarium odbędzie się w sali im. Prof. B. Olszewskiego ul. Banacha 1 na Wydziale Farmaceutycznym natomiast zajęcia w sali komputerowej Zakładu Chemii Fizycznej w budynku Wydziału Farmaceutycznego ul. Banacha 1.

Zapisy do grup ćwiczeniowych są przyjmowane mailowo: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl.

Podstawy biostatystyki II rok

Uprzejmie informujemy, że ćwiczenia z "Podstaw biostatystyki" dla II roku odbędą się w następujących terminach:

Wtorki : I grupa - 25.X.2011; II grupa - 8.XI.2011; III grupa - 15.XI.2011; IV grupa - 10.01.2012; V grupa - 6XII.2011 r.; VI grupa - 13.XII.2011 r.; VII grupa - 20.XII.2011 r.
Godziny: od 14.00 do 17.45 (5 godz.).

Ćwiczenia odbędą się w pracowni komputerowej Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM SP CSK Banacha 1 A, blok E, II piętro.

Zapisy na zajęcia są przyjmowane mailowo: przedmiotydoktoranci@wum.edu.pl.

Immatrykulacja I WL

Kierownik Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego WUM prof. dr hab. Piotr Pruszczyk uprzejmie informuje, że uroczysta immatrykulacja doktorantów I WL odbędzie się podczas wydziałowej inauguracji roku akademickiego 2011/2012 w dniu 11 października 2011 r. od godz. 10.00 w Auli Centrum Dydaktycznego WUM (ul. Trojdena 2a). Udział nowoprzyjętych doktorantów jest obowiązkowy.

Subskrybuj zawartość