Naukowa informacja medyczna - I rok - semestr letni

Zajęcia z przedmiotu „Naukowa informacja medyczna” - seminarium i od razu ćwiczenia, dla doktorantów I roku I WL, II WL i WNoZ., odbędą się 9 maja 2012 r. od godz. 13.00 do 17.05 (z jedną 20 min. przerwą); miejsce - sala komputerowa Zakładu Chemii Fizycznej w budynku Wydziału Farmaceutycznego ul. Banacha 1.

Programy studiów doktoranckich

Uprzejmie informujemy, że w przygotowaniu są nowe programy ramowe studiów doktoranckich, które obejmą wszystkich doktorantów poszczególnych wydziałów, rozpoczynających studia doktoranckie od roku akademickiego 2012/2013.

Sesja naukowo-sprawozdawcza WNoZ

Kierownik Studium Doktoranckiego WNoZ WUM prof. dr hab. Andrzej Friedman  uprzejmie informuje, że Sesja naukowo-sprawozdawcza doktorantów WNoZ WUM odbędzie się 30 marca 2012 r. od godz. 11.00 do ok. 14.30 w sali nr 140 (parter, Centrum Dydaktyczne WUM). Udział doktorantów Studium Doktoranckiego WNoZ WUM  jest obowiązkowy.

W trakcie sesji będą prezentowane wyniki dotychczasowej pracy naukowej doktorantów od II do IV roku WNoZ WUM.

ZAPROSZENIE

Sesja naukowo-sprawozdawcza II WL

Kierownik Studium Doktoranckiego II WL WUM prof. dr hab. Włodzimierz Sawicki uprzejmie informuje, że Sesja naukowo-sprawozdawcza II WL WUM odbędzie się 28 lutego 2012 r. od godz. 9.00 do ok. 15.00 w Sali Senatu WUM. Udział doktorantów Studium Doktoranckiego II WL WUM jest obowiązkowy

W trakcie sesji będą prezentowane wyniki dotychczasowej pracy naukowej doktorantów IV roku II WL.

ZAPROSZENIE

Kurs pedagogiczny 2012

Kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia dr Henryk Rebandel informuje, że „Kurs przysposobienia pedagogicznego” dla doktorantów WUM odbędzie się w semestrze letnim roku akademickiego 2011/12. Prawdopodobny termin rozpoczęcia kursu: koniec lutego 2012. Dni i godziny zajęć (prawdopodobne): czwartki od 14.00 do 17.00.

Kontakt:

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WUM; ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa; Tel. 22/57-20-490.

Biblioteczne bazy danych - W. Farm.

Zajęcia z przedmiotu „Biblioteczne Bazy Danych” - seminarium i od razu ćwiczenia, dla doktorantów I roku Wydz. Farm., odbędą się 18 stycznia 2012 r. od godz. 13.00 do 17.00 (z jedną 15 min. przerwą); miejsce - sala komputerowa Zakładu Chemii Fizycznej w budynku Wydziału Farmaceutycznego ul. Banacha 1.

Sesja naukowo-sprawozdawcza I WL

Kierownik Studium Doktoranckiego I WL WUM prof. dr hab. Piotr Pruszczyk uprzejmie informuje, że Sesja naukowo-sprawozdawcza I WL WUM odbędzie się 29 lutego oraz 1 marca 2012 r. od godz. 11.00 do ok. 14.45 w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM. Udział doktorantów Studium Doktoranckiego I WL WUM jest obowiązkowy

W trakcie sesji będą prezentowane wyniki dotychczasowej pracy naukowej doktorantów IV roku I WL.

ZAPROSZENIE

Konkursy na finansowanie badań naukowych

Biuro Informacji i Promocji WUM przypomina, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło wzór propozycji programu "Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014". Zapowiadane są w nim kolejne konkursy naboru wniosków na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, m.in. w zakresie ochrony zdrowia. Pierwszy nabór wniosków planowany jest w II kw. 2012 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, dostępnym na stronie NCBiR.

Subskrybuj zawartość