Stypendia naukowe dla doktorantów WUM

Sekcja Obsługi Studentów BODP informuje, że wnioski o przyznanie stypendium naukowego dla doktorantów WUM należy złożyć do 10 października 2009 r.

Konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w trzech konkursach:

  1. "Podniesienie świadomości pracowników B+R w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki oraz w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej i intelektualnej dla transferu technologii".
  2. "Podniesienie umiejętności pracowników B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych."
  3. "Upowszechnianie osiągnięć nauki polskiej i światowej w procesie kształcenia na poziomie wyższym".

We wszystkich trzech konkursach wnioski przyjmowane są od 31.08.2009 r. do wyczerpania limitu środków.

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektów WUM.

Konkurs dla doktorantów

Do 31 października 2009 r. doktoranci, absolwenci zatrudnieni na etatach naukowo-dydaktycznych i studenci przygotowujący prace magisterskie mogą składać projekty w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej w programie VENTURE. W ramach przedsięwzięcia finansowane są innowacyjne projekty ze wszystkich dziedzin nauki mających zastosowanie w gospodarce.

Więcej informacji na stronie Biura Projektów oraz na stronie: www.fnp.org.pl

Podstawy biostatystyki - program kursu

Podstawy biostatystyki:

Naukowa informacja medyczna - program kursu

Naukowa informacja medyczna:

Nowa edycja konkursu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła nową edycję konkursu - Międzynarodowe Projekty Doktoranckie.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej Biura Projektów WUM lub na stronie jednostki wdrażającej: http://www.fnp.org.pl/.../program_mpd

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 października 2009 r.

III edycja Programu WELCOME

Biuro Projektów informuje, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) rozpoczęła nabór wniosków w III edycji Programu WELCOME realizowanego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Projektów WUM lub na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Termin składania wniosków w Programie WELCOME upływa 15 kwietnia 2010 r.

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Biuro Projektów WUM informuje, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe."

Materiały informacyjne znajdują się na stronie Biura Projektów WUM lub na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Termin składania wniosków: do zamknięcia konkursu (do wyczerpania środków).

Subskrybuj zawartość