Zmiana terminu sesji sprawozdawczej II WL

Kierownik Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego informuje o zmianie terminu sesji naukowo-sprawozdawczej doktorantów II Wydziału Lekarskiego WUM

na 15-16 kwietnia 2010 r. (w godz. od 11.00 do ok. 14.00).

miejsce: Centrum Dydaktyczne WUM (ul. Trojdena 2a) Aula A.

Seminarium dla doktorantów

Samorząd Doktorantów WUM zaprasza na kolejne z Cyklu Seminariów Warszawskiego Porozumienia Doktorantów, tym razem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

  • Evidence Based Medicine - Medycyna oparta na dowodach naukowych (nie tylko dla lekarzy) - prof. Hanna Szajewska
  • Nierzetelność naukowa dla rzetelnych doktorantów - dr Marek Wroński

17 III o godz. 16.00, Wydział Farmaceutyczny (ul. Banacha 1), sala im. prof. Olszewskiego

Dofinansowanie uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych

Sekcja Nauczania BODP informuje o programie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej "Stypendia konferencyjne" który umożliwia dofinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych. O stypendium mogą się ubiegać m.in. doktoranci do 35 r.ż.

Wnioski do programu przyjmowane są w czterech terminach:
do 28 lutego, do 30 kwietnia, do 30 czerwca i do 30 października.

Szczegóły na stronie: http://www.fnp.org.pl/programy/...

Sesja sprawozdawcza WF

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego informuje, że IV Sesja naukowo-sprawozdawcza Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego WUM odbędzie się 8 i 11 marca 2010 r.

(dla studentów 1 i 2 rok studiów poniedziałek: 8.03.2010 r. godz. 13.15-15.45 sala im. B. Koskowskiego

dla studentów 3 i 4 rok studiów czwartek: 11.03.2010 r. godz. 13.15-15.45 sala im. B. Koskowskiego)

Sesja naukowo-sprawozdawcza II WL

Kierownik Studium Doktoranckiego II Wydziału Lekarskiego informuje, że wstępny termin sesji sprawozdawczej dla doktorantów II Wydziału Lekarskiego planowany jest na 30 i 31 marca 2010 r.

Udział w corocznej sesji sprawozdawczej jest OBOWIĄZKOWY dla wszystkich doktorantów i warunkuje zaliczenie roku.

Kurs pedagogiczny dla doktorantów

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia informuje, że kurs pedagogiczny dla doktorantów I roku WUM (oraz doktorantów, którzy nie zaliczyli kursu na pierwszym roku) rozpoczyna się 25 lutego 2010 r.

Zajęcia będą odbywać się we czwartki, od godz. 14:00. Miejsce: sala "A" (niski parter) na Wydziale Farmacji WUM przy ul. Banacha 1.

Szczegółowych informacji udziela Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia pod nr tel. 022/ 57 20 490.

Kurs pedagogiczny jest OBOWIĄZKOWY dla doktorantów.

Konkurs dla doktorantów

Informujemy o akcji Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation "Konkurs 2010" skierowanej do polskich studentów i doktorantów. W konkursie mogą brać udział doktoranci będący obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce i studiującymi w polskiej uczelni. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta oraz opinia promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem koniecznym do złożenia aplikacji. Wyselekcjonowani kandydaci otrzymają subwencję w wysokości CDN$ 4,000.00 (dolarów kanadyjskich).

Więcej informacji: http://republika.pl/cmrsf

Termin składania dokumentów upływa 30 kwietnia 2010 r.

Sesja naukowo-sprawozdawcza I WL

Kierownik Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego informuje, że sesja sprawozdawcza dla doktorantów I Wydziału Lekarskiego odbędzie się 17,18,19 marca 2010 r.

Udział w corocznej sesji sprawozdawczej jest OBOWIĄZKOWY dla wszystkich doktorantów i warunkuje zaliczenie roku.

Subskrybuj zawartość