Dział Współpracy z Zagranicą

Stypendia zagraniczne WUM

Lidia Przepióra-Dziewulska

pokój 308
lidia.przepiora@wum.edu.pl
tel.: (0-22) 57 20 219
faks: (0-22) 57 20 455