Dział Personalny - Sekcja Personalna Nauczycieli Akademickich

Wypłaty stypendiów doktoranckich:

Renata Małysz

tel. (0-22) 57-20-470

pok. 325