Nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej, organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej