Studia doktoranckie - władze

Prof. dr hab. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – nadzór nad studiami doktoranckimi (instancja odwoławcza), decyzje w sprawie stypendiów doktoranckich

Dyrektor Uczelnianego Studium Doktoranckiego WUM – Prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman

 

Zarząd Samorządu Doktorantów WUM na rok akademicki 2019/2020

lek. Bartosz Godek – Przewodniczący

mgr farm. Andrzej Patyra – Wiceprzewodniczący

lek. Magdalena Chrabąszcz – Sekretarz

lek. dent. Michał Dudziński – Skarbnik

Członkowie Zarządu:

lek. Carlo Bieńkowski

lek. Piotr Wasilewski

lek. Cezary Maciejewski

lek. Inga Włodarczyk-Pruszyńska

mgr Mariusz Piszczyk

 

Kontakt:

Zarząd Samorządu Doktorantów WUM
Ul. Żwirki i Wigury 63, pok. 346
02-091 Warszawa
e-mail: zsd@wum.edu.pl
www.zsd.wum.edu.pl