Wyniki rekrutacji na rok 2017/2018

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego ogłasza punktację po naborze uzupełniającym oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie od roku akademickiego 2017/2018:

Rekrutacja uzupełniająca na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego 2017/2018

Wydział Farmaceutyczny WUM ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na 13 września 2017 r.

Wyniki rekrutacji 2017/2018

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego ogłasza punktację oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie od roku akademickiego 2017/2018:

Rekrutacja na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego 2017/2018

Wydział Farmaceutyczny WUM ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na 7 czerwca 2017 r.

Subskrybuj zawartość