Zwiększenie stypendium z Dotacji Projakościowej na 2019 r.