Dzień rektorski

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2016 r. dziekanat studiów doktoranckich będzie nieczynny (dzień rektorski).

Stypendium Polpharmy dla Doktorantów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium POLPHARMY dla doktorantów, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Uczelnia ma możliwość zarekomendowania wyłącznie 3 wniosków, dlatego uprzejmie prosimy o złożenie kompletnych aplikacji w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2016 r. w celu przeprowadzenia procedury wyłaniania najlepszych kandydatów z Uczelni.

Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.polpharma.pl/fundacja/program-stypendialny/

Zmiana numeru konta Uczelni do wpłat za legitymację i niestacjonarne studia doktoranckie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zmienił się nr konta do wpłat za legitymacje doktoranta oraz niestacjonarne studia doktoranckie:

Aktualny nr konta to:

Warszawski Uniwersytet Medyczny,
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
Bank Millenium
50 1160 2202 0000 0003 0814 1841

Jednocześnie prosimy o nie wpłacanie już na poprzedni nr konta.

Stypendium ministra na rok 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że do 31 sierpnia 2016 r. można składać wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe. Zainteresowani doktoranci proszeni są o zło­że­nie kompletu dokumentów w dziekanacie pok. 218.

Więcej informacji o stypendium ministra dostępnych jest na stronie: www.nauka.gov.pl/komunikaty/...

Zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej

Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. dr hab. Marek Kulus informuje o wysokości zwiększe­nia sty­pen­dium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie badań projakościowych z budżetu państwa w 2016 roku.

Rozliczenie indeksów oraz wnioski o przyznanie stypendium

Informujemy, że uzupełnione indeksy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca. Do indeksu należy dołączyć sprawozdanie z etapu wykonywania pracy doktorskiej.

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok 2016/2017 można składać do 16 września. Do wniosku musi być dołączona opinia Opiekuna Naukowego o działalności dydaktycznej.

Komunikat Sekcji Nauczania

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 maja 2016 r. Dziekanat Studiów Doktoranckich będzie nieczynny (dzień rektorski).

Komunikat Sekcji Nauczania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2016 r. Dziekanat Studiów Doktoranckich będzie nie­czynny (dzień rektorski).

Subskrybuj zawartość