Seminaria na Ochocie

Kolejne Seminarium na Ochocie odbędzie się w poniedziałek, 8 lutego 2016 roku, o godz. 12.30 w Sali 103B na Wydziale Biologii UW przy ulicy Miecznikowa 1.

Wygłosi je Pani dr hab. Katarzyna Koziak pracująca w Zakładzie Immuno­logii, Biochemii i Żywienia oraz w La­bo­ra­torium Zaawansowanych Bio­techno­logii Centrum Badań Przed­klinicz­nych i Tech­nologii War­szaw­skiego Uni­wersytetu Medycznego.

Tytuł seminarium:  Od ludowego naparu na koński kaszel do leku na niewydolność krążenia

Więcej informacji na temat wykładowcy na naszej stronie:

http://www.biol.uw.edu.pl/pl/popularyzacja/seminaria-na-ochocie/1904-8-lutego-2016-r

Ogłoszenia Samorządu Doktorantów w sprawie stypendiów i grantów

Witajcie,

W 2016 roku po raz pierwszy przesyłamy Wam zestawienie dostępnych wyjazdów stypendialnych i grantów.

Mamy nadzieję, że ten rok będzie owocny dla nas Wszystkich w osiągnięcia naukowe.

Poniżej aktualne oferty :

Życzymy powodzenia w aplikowaniu o stypendia.

Z pozdrowieniami

Samorząd Doktorantów

STYPENDIA DLA NAUKOWCÓW

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o stypendia dla naukowców:

Subskrybuj zawartość