Konkurs dla Doktorantów

CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION

Dzialajaca od roku 1999 Fundacja oferuje jednorazowe bezzwrotne dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia im kontynuowania studiow.

Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom inżyniera uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi.

Każdy z dwóch laureatów konkursu otrzyma jednorazową bezzwrotną subwencję w wysokości CDN$4000 (dolarów kanadyjskich).

Wypełnione podanie oraz wymagane dokumenty muszą być wysłane na adres kanadyjski do dnia 30 kwietnia 2019

Szczegóły odnośnie Konkursu 2019 dostępne są na naszej stronie internetowej www.cmrsf.ca