Sesja sprawozdawcza WLD w roku 2017/2018

Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. dr hab. Sylwia Słotwińska informuje, że Sesja Sprawozdawcza WLD odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. w Sali 8 CBI o godz. 12.00.