Komunikat w sprawie wymogów dotyczących prezentacji na sesji sprawozdawczej

Uprzejmie informujemy, że Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego WNoZ odbędzie się w dniu 28.03.2018 r. od godz. 10.30 w Sali 23 CBI.
Obecność podczas sesji jest obowiązkowa dla wszystkich doktorantów WNOZ.
Sprawozdają Doktoranci IV roku oraz przedłużający studia. Przewidziany czas wystąpienia: 10 min. Prezentacja, 5 min. Dyskusja.
Osoby sprawozdające prosimy o przygotowanie prezentacji w Power Point oraz wersji wydruku z pod­pisem Promotora.