Komunikat w sprawie wymogów dot. prezentacji na Sesję Sprawozdawczą I WL dla osób sprawozdających w roku akademickim 2017/2018

Komunikat Kierownika Studium Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego w sprawie wymogów dotyczących pre­zentacji na Sesję Sprawozdawczą I WL dla osób sprawozdających (IV rok oraz osoby przedłużające studia):