Wyniki rekrutacji na rok 2017/2018

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ogłasza punkta­cję po dodatkowym naborze uzupełniającym oraz listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia dokto­ranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w roku akademickim 2017/2018.