Rekrutacja na studia doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu 2017/2018

Wydział Nauk o Zdrowiu WUM ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są między 26 a 27 września 2017 r., o dokładnym terminie kandydaci będą informowani drogą mailową indywidualnie.