Rekrutacja uzupełniająca na studia doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego 2017/2018

Wydział Farmaceutyczny WUM ogłasza nabór uzupełniający na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.

Po złożeniu kompletu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie do Studium Języków Obcych WUM na egzamin ustny z języka obcego. Rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną planowane są na 13 września 2017 r.